İlkyardım Eğitici Eğitimi

İlkyardım Eğitici Eğitimi
Eğitim Günleri
Eğitim Günleri; Ders Saatleri;
Başlama (10 Nisan 2015 Perşembe) Saat: 09:30 - 17:30 Arası
Bitiş (17 Nisan 2015 Perşembe) Saat: 09:30 - 17:30 Arası

İlkyardım Kursu İle İlgili Gerekli Bilgiler

İlkyardım Eğitim Süresi Günde 8 saat, toplam 64 Saat
Gereken Evraklar 1 adet resim ve Kimlik Fotokopisi, Diploma Fotokopisi
Sertifikayı Onaylayan Kurum T.C. Sağlık Bakanlığı
Sınav Yeri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü denetimi altında Eğitim merkezinde yapılıyor.
Eğitime Katılma Şartı Sadece Sağlık Çalışanları Katılabilir.

Son başvuru tarihi: 03 Nisan 2015
Sınırlı sayıda yerimiz kalmıştır.

İlkyardım Eğitici Eğitim kursuna;
BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARI KATILABİLİR.
Sağlık Memurları, Tıp Doktorları, Diş Doktorları, Eczacılar, Diş Teknikerleri, Hemşireler, Veteriner Hekimler,  Paramedikler, Acil Tıp Teknisyenleri, Tıbbi Teknologlar, Odyolog, Emekli Sağlık Çalışanları, Ebeler,Sağlık Eğitimcileri katılabilirler.

Eğitime katılma şartı: Asgari Lise mezunu olmak
 

Eğitimin Kapsamı:
Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.”

Dayanak:
Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendi ve 43 üncü maddesine ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 179 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İlkyardım Eğitimcisi:
Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek ilkyardım eğitimcisi sertifikası almış sağlık personelini,

Alacak Olduğunuz Bu Sertifika ile,

- Sürücü Kurslarında ilkyardım Eğitmeni olabilirsiniz.
(Ön lisans ve lisans mezunları için geçerlidir.)


İlkyardım eğitici eğitimi veren yerler, İstanbul ilkyardım eğitici eğitimi kursu, ilkyardım öğretmeni olmanın ön koşulu
 

Eğiticinin Eğitimi


Ana Sayfa | İlkyardım Eğitim Süresi | İlkyardım Eğitimi | Yetki Belgemiz
İlkyardım Yönetmeliği | İlkyardımın Önemi | Sertifika | İlkyardımcı
Arı Sokması | Yılan Sokması |  Boğulmalar | İlkyardım Soruları
Referanslarımız | Sağlık Kuruluşları | Nöbetci Ecz. | İlkyardım Eğitim Kitabı | İlkyardım Kursu | İş Sağlığı | | Yangın Eğitimi | İlkyardım Çantası | İlkyardımın Amacı | Güncelleme | İlk yardım Eğitiminden Görüntüler İletişim
İlkyardım Eğitici Eğitimi | Src Belgesi | Psikoteknik | Src Belgesi | Moda Tasarım Kursu | Ayakkabı Kursu |
Hasta Yaşlı

İlk yardım


 


Hosting Hizmetleri