İlk yardım Eğitici Eğitimi

İlk yardım Öğretmeni Olmak İçin Eğitici Eğitimi

(DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI)

Eğitimin Süresi: 40 Saat
Eğitimin Başlama Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi
Katılım Şartı: Doktor yada Sağlık çalışanı olmak.
Gerekli Olan Evraklar:1 adet resim ve Kimlik Fotokopisi, Diploma Fotokopisi
Sınav Yeri: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Şube Müdürlüğü Bakırköy
Sertifikayı Onaylayan Kurum: T.C. Sağlık Bakanlığı

İlk yardım Eğitici Eğitim kursuna;

BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARI KATILABİLİR.
Sağlık Memurları, Tıp Doktorları, Diş Doktorları, Eczacılar, Diş Teknikerleri, Hemşireler, Veteriner Hekimler, Paramedikler, Acil Tıp Teknisyenleri, Tıbbi Teknologlar, Odyolog, Emekli Sağlık Çalışanları, Ebeler,Sağlık Eğitimcileri katılabilirler.

Eğitime katılma şartı: Asgari Lise mezunu olmak
Mesleki yeterlilik eğitimlerinden src belgesi eğitimi hakkında bilgi için kurumumuzu arayabilirsiniz.

Eğitimin Kapsamı:
Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilk yardım eğitmeni yetiştirecek ve ilk yardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.”

Dayanak:
Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendi ve 43 üncü maddesine ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 179 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İlkyardım Eğitimcisi:
Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek ilk yardım eğitimcisi sertifikası almış sağlık personelini,

Alacak Olduğunuz Bu Sertifika ile,

– Sürücü Kurslarında ilkyardım Eğitmeni olabilirsiniz.
(Ön lisans ve lisans mezunları için geçerlidir.)

İlkyardım eğitici eğitimi veren yerler, İstanbul ilkyardım eğitici eğitimi kursu, ilkyardım öğretmeni olmanın ön koşulu

Sertifikalı Temel İlkyardım Günleri

İLK YARDIM SERTİFİKASI

Sağlık Bakanlığı Onaylı İlk Yardım Kursu hakkında detaylı bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
SAYFAYI ZİYARET EDİN

(TÜM ÇALIŞANLAR)

Eğitimin Süresi: 16 Saat
Eğitimin Başlama Tarihi:08 Aralık 2018
Eğitim Günleri: Cumartesi ve Pazar günü
Katılım Şartı: En az ilkokul mezunu olmak
Gerekli Olan Evraklar:1 adet resim ve Kimlik Fotokopisi, Diploma Fotokopisi
Sınav Yeri: Bakırköy Devlet Hastanesi Konferans Salonu
Sertifikayı Onaylayan Kurum: T.C. Sağlık Bakanlığı