Anasayfa FOTO GALERİ İLK YARDIM SERTİFİKASI YETKİ BELGEMİZ REFERANSLARIMIZ İLETİŞİM
Anasayfa İlk Yardım Sertifikası İlk Yardım Ücret Tarifesi İlk Yardım Eğitimi Yetki Belgemiz İLETİŞİM FORMU Eğitim Kitabımız İlkyardım Kuruluşları Sıkça Sorulan Sorular Diğer Referanslarımız

İLKYARDIM DENEME SINAVI  Test-2

Koyu olan şıklar doğru olan cevaplardır.

 

İlk Yardım Eğitici Eğitimi İçin Tıklayınız>>>


1. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçları arasında yer alır?

            a) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

            b) H/Y yı en iyi hastaneye götürmek

            c) H/Y nın yakınlarına haber vermek

            d) H/Y ya ilaç temin etmek

 

2. Hangisi ilk yardım temel uygulamaları arasında yer alır?

            a) Koruma                 b) Bildirme                c) Kurtarma               d) Hepsi

 

3. Yurdumuzda gerekli ilkyardım durumlarında aranacak telefon numarası nedir ?

            A ) 115                       b ) 118                       c) 110                      d) 112

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın tanımlarındandır?

            a) Ambulansta yapılan müdahaledir.

            b) Sağlık personelinin yaptığı müdahaledir.

            c) İlaçla yapılan müdahaledir.

            d) İlkyardım eğitimi almış kişinin olay yerinde yaptığı müdahaledir.

 

5.Aşağıdakilerden hangisi kaza ortamının değerlendirilmesi kurallarından birisi değildir?

            a) İlkyardımda öncelikler belirlenmelidir

            b) İlkyardımcı kendisine en yakın yaralıya müdahale eder

            c) Yaralıların sayısını ve türlerini belirler

            d) Çevrede tehlike kaynağı olup olmadığını değerlendirir

 

 6. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi içinde yer alır?

            a) Böbrek                   b) Akciğer

            c) Beyin                      d) Mide

           

7. Aşağıdakilerden hangisinde göğüs basısı iki parmak ile  yapılır ?

            a) Bebekler           b ) Çocuklar          c ) Erişkinler          d ) Yaşlılar

 

8. H/Y nın ilk değerlendirilmesinde ilk yapılacak olan nedir?

            a) Solunum yolu açıklığının kontrolü

            b) Dolaşımın değerlendirilmesi

            c) Bilinç durumunun değerlendirilmesi

            d) Solunumun değerlendirilmesi

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin 2. değerlendirmesi içinde yer almaz?

            a) Bilinç ve solunum yönünden değerlendirmek

            b) Kırık yönünden değerlendirmek

            c) Yanık yönünden değerlendirmek

            d) Kanama yönünden değerlendirmek

 

10. Aşağıdakilerden hangisi temel müdahalesi yapılıp öncelikli sevki yapılacak kazazedelerdendir?

            a) Kırıkları olan yaralı

            b) Toplardamar kanaması olan yaralı

            c) Nefes almayan yaralı

            d) Ayağında yanığı olan yaralı

 

11. Aşağıdakilerden hangisi  sinir sistemini oluşturan yapılar arasında değildir ?

            a) Beyin         b) Beyincik                c) Omurilik    d) Kalp 

 

 

12. Bebeklerde bilinç kontrolü nereden yapılır ?

a ) Seslenerek                            b ) Omuzdan sarsarak

c ) Topuktan uyararak           d ) Koltuk altından uyararak

 

13.             Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

a) Bilinç kontrolü,112 yi arama,ağız içi kontrolü

b) Bilinç kontrolü, 112 yi arama, baş-çene pozisyonu vermek

c) Bilinç kontrolü; 112 yi arama, kalp masajı yapmak

d) Bilinç kontrolü, 112 yi arama, iki kurtarıcı soluk vermek

 

14. Solunumun değerlendirilmesi nasıl yapılır?

            a) Ağız ve buruna ayna tutulur

            b) Islak bir parmak H/Y nın ağız ve burnuna yaklaştırılır

            c) Kulağımızı H/Y nın göğsüne dayayıp dinleriz

       d) Bak-dinle hisset yöntemi kullanılır

 

15. Erişkin bir insanda  yapay solunum ve dış kalp masajı oranı nedir?

            a) 1 nefes   5 bası                b) 2 nefes   5 bası

            c) 2 nefes 30 bası               d) 1 nefes 15 bası

 

16. Solunum yolu tam tıkanmalarında ne yapılır?

            a) Sırt üstü yatırılır                 b) Su içirilir   

       c) Baş aşağı çevrilir             d) Heimlich manevrası yapılır

 

17. Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tam tıkanma belirtilerinden değildir.?

            a) Nefes alamaz      

            b) Acı çeker, ellerini boynuna götürür.

            c) Boğazında birşey kaldığını söyler

            d) Rengi morarmıştır

             

18.             Aşağıdaki durumalardan hangisinde  turnike uygulanır?

a) Çok sayıda yaralı varsa ilk yardımcı tek ise

b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

c) Uzuv kopması durumunda

d) Hepsi

 

19. Toplardamar kanamasının özelliği nedir?

            a) Kalp atımları ile uyumludur.

            b) Fışkırır gibi kesik kesik akar,açık renklidir

            c) Koyu renkli ve sızıntı şeklindedir

            d) Küçük kabarcıklar şeklindedir

 

20. Dış kanamalarda ilk yapılacak olan hangisidir.?

            a) Şok pozisyonu verilir

            b) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle direk baskı uygulanır

            c) Kanayan uzuv yukarı kaldırılır

            d) Sargı yapılır

 

21. Burnu kanayan bir kişiye ilkyardım nasıl olmalıdır?

            a) Pamukla tampon yapılmalıdır

            b) Sırtüstü yatırılmalıdır

            c) Oturur pozisyonda burun kanatlarına baskı uygulanır

            d) Başı geriye yatırılmalıdır.

 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi uzuv kopması durumunda ilkyardım uygulamasıdır?

            a) Turnike uygulanır

            b) Kopan parça temiz su geçirmez ağzı kapalı plastik torbaya yerleştirilir.

            c) Kopan parçanın konduğu torba buzlu su içeren ikinci bir torbanın içine konulur.

            d) Hepsi doğru.

 

23. Şok  pozisyonu verilirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?

            a) Düz olarak sırt üstü yatırılır ve bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılarak , bacaklarının altına destek konulur.

            b) Üzeri örtülerek ısıtılır.

            c) Yardım gelinceye kadar yanında kalınır ve  yaşam bulguları değerlendirilir.

            d) Heimlich manevrası uygulanır.

 

24. Göğüste saplanmış bir cisim olduğunda ilkyardım nasıl olmalıdır?

            a)Cisim yerinde bırakılarak yara hava almayacak şekilde sarılır

            b)Cisim çıkarılarak yara sarılır

            c)Yaralının sırt üstü yatması sağlanır

            d)Ağrı kesici verilerek ağrısı azaltılır

 ilkyardım sertifikası

25. Bağırsakları açığa çıkaran karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

            a) Bağırsaklar dışarıdaysa yerine itilir

            b) Bağırsaklara dokunulmaz ve üzeri nemli bir bez ile örtülür

            c) Ağızdan sıvı verilerek sıvı ihtiyacı karşılanır

            d) Yaralıya yarı yüzükoyun pozisyonu verilir

 ilk yardım

26. Donma tehlikesi geçiren kişide hangi uygulama doğrudur?

            a) Donan bölge iyice ovulmalıdır

            b) Donan bölge sıcak su ile yıkanmalıdır

            c) Kişi istirahat ettirilerek uyumaya teşvik edilir

            d) Kişi ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir ve kendisine ılık içecekler verilir.

 ilkyardım testi,ilk yardımcı,ilkyardım dersleri,ilkyardım konuları

27. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında ilk yardım uygulamalarından değildir?

           a) Hasta serin ve havadar bir yere alınır.

           b) Üzeri örtülür

           c) Sırt üstü yatırılarak, kol ve bacaklar yükseltilir,

           d) Bulantısı yoksa ve bilinci açıksa  sıvı verilebilir.

 

28. Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerinden değildir?

            a) Ağrı                                    b) Şekil bozukluğu        

            c) Hareket kaybı                   d) Kırık bölge çevresinde karıncalanma

 

29. Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünüyorsa ne tür kırıktan bahsedilir?

            a) Açık kırık              b) Spiral kırık c) Parçalı kırık           d) Kapalı kırık

 

30. Göğsünde kuvvetli ağrı olan bir hastaya ilkyardım olarak ne yapılmamalıdır?

            a )  Hasta yarı oturur pozisyona alınır 

            b )  Yaşam bulguları kontrol edilir

            c ) 112’den ambulans istenir

          d )  Hemen kalp masajına başlanır.

 

31. Ateş nedeniyle oluşan havaleler hangi yaşlarda sık görülür?

            a) 6 ay 6 yaş arası çocuklarda

            b)1 yaşına kadar olan bebeklerde

            c) İlkokul çocuklarında

          d)Her yaşta

 

 

32. Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım ilkelerinden olmayan hangisidir?

            a) Göz bol su ile yıkanır

            b) Kirpik,toz vb görülüyorsa temiz bir bezle alınır

            c) Kazazedenin görüşünü engellememek için her zaman sadece yaralı göz kapatılarak sevk edilir

            d) Cisim batmışsa çıkartılmaz

 

33. Koma pozisyonu hastaya ne yarar sağlar?

            a) Nefes yolu dil kökü tarafından kapanmaz

            b) Hasta rahat uyur

            c) Taşıması kolaydır

            d) Kalp masajı bu pozisyonda daha kolay yapılır

 

34.  Koma pozisyonu nasıl olmalıdır?

            a) Sırt üstü ayaklar 30 cm yüksekte                       b) Yarı oturur pozisyonda

            c) Yarı ( yan ) yatar pozisyon                             d) Yüz üstü pozisyon

 

35. Komadaki bir hasta ve yaralıda aşağıdakilerden hangisi kaybolur?        

            a) Bilinç        b) Solunum               c) Dolaşım                d) Nabız

 

36. Göğüste kuvvetli ağrı hisseden hasta / yaralı hangi pozisyonda tutulmalıdır?

            a) Şok pozisyonu                                         b) Yarı oturur pozisyon

            c) Sırt üstü yatar pozisyon                           d) Koma pozisyonu

 

37. Gaz zehirlenmelerinde  yapılması doğru olan uygulama( lar ) nedir?

            a) Hasta temiz havaya çıkarılır

            b) Yaşam bulguları değerlendirilir

            c) Yarı oturur pozisyonda tutulur ve 112 den yardım istenir

            d) Hepsi doğrudur

 

38. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları arasındadır ?

            a) Zehirlenmeye neden olan maddeyi uzaklaştırmak

            b) Hayati fonksiyonların devamını sağlamak

            c) Sağlık Kuruluşuna bildirmek (112)

            d) Hepsi

 

39. Akrep,yılan sokmalarında ne yapılmalıdır?

            a) Sokulan yer kesilerek kan akıtılmalıdır

            b) Sokulan yer emilerek tükürülmelidir

            c) Hasta hareket ettirilmemeli ve yaraya soğuk uygulama yapılmalıdır.

            d) Kan dolaşımını engellemek için  sokulan bölgeye turnike uygulanmalıdır

 

40. Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerindendir ?

            a ) Solunumu sağlamak

            b ) Hareketi sağlamak

            c ) Sindirimi sağlamak

            d ) Besin ve oksijen taşımak

 

Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Kat:1-2-3-4-5
Güngören / İSTANBUL
Tel: 0212 641 13 13 (pbx) Faks: 0212 506 81 43
ANASAYFA
KURUMLARIMIZ
YETKİ BELGELERİMİZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
İLK YARDIMIN ABC Sİ
TURNİKE UYGULAMASI
İLK YARDIM EĞİTİMİ
İLK YARDIM HAFTASI
İLK YARDIM SORULARI
İSTANBUL KISA TANITIMI
İLK YARDIM DENEME SINAVI
EĞİTİM SÜRESİ
İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ
İSTANBUL SAĞLIK OCAKLARI
YARALI ÇIKARMA
DONMA NEDİR
SRC BELGE TÜRLERİ
TMGD EĞİTİMİ

İLK YARDIMIN ÖNEMİ
İLK YARDIMIN AMAÇLARI
İLK YARDIMCI KİMDİR
İLK YARDIM KURSU
ŞOK POZİSYONU
ARI SOKMASI
SRC BELGESİ
FORKLİFT EHLİYETİ
YANIĞA NE İYİ GELİR