Kategori: Genel

Ayak Bileklerinden Sürükleme Yöntemi

Yaşamın her anında ilk yardım gerektirecek bir olay ile karşı karşıya kalabiliriz. Bilinmesi gereken ilk yardım uygulamalarından biri de ayak bileklerinden sürükleme yöntemidir. Ev, iş, trafik kazası ya da doğal afetler gibi birçok neden ile insanlar ilk yardıma ihtiyaç duyabilmektedir.  İlk yardım denilince akla ilk gelen şey 112 acil yardım …

Sertifikalı İlk yardım Kursu Eğitim Takvimi

Yeni Açılacak Olan Sertifikalı İlk yardım Kursu; Not: Talep üzerine firmaların kendi yerlerinde istenilen gün ve saatlerde eğitim verilir. İLK YARDIM KURSU İÇİN BİZİ TERCİH EDEN BAZI KURUMLAR İlk yardım kursunu tamamlayarak ilk yardım sertifikası almaya hak kazanan kursiyerler ilk yardım yönetmeliğinin 23.madde, 1.fıkra (a) bendine göre almış oldukları sertifikalar …

Kaç Çeşit Hasta Yatağı Mevcuttur?

Sağlığın değişkenliği, insan biyolojisinin yapısı ile doğrudan ilgilidir. İnsan ömrü, doğumdan itibaren sürekli olarak sağlığı riske eden unsurlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu karşılaşmalar, sonu iyileşme ile sonuçlansa bile, insan vücudunda bazı etkilere sebep olmakta, fiziksel olduğu kadar, zihinsel ve ekonomik olarak da kişiyi sarsmaktadır. Bu nedenle, yaşam kalitesinin artması uğruna …

Kılcal Damar Kanaması

Kılcal Damar Kanamasında İlk Yardım: Kılcal damarlar, vücudun her bölgesini sarmış en küçük damarlardır. Kılcal damarlar, yapı itibari ile son derece ince bir dokuya sahiptir. Bu damarlar, atardamar ile toplardamarı birbirine bağlamaktadır. Bu damarların görevi; kan ile doku hücreleri arasında madde alışverişi sağlamaktır. Hücrelere ulaşan son damar uzantılarıdır. Kılcal damarlarda …

Süresi Dolan İlk yardım Sertifikası Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

İlk yardım Yenileme Süresi İlk yardım yönetmeliğinin 23 üncü maddesi uyarınca hak kazanılan ilk yardım sertifikası yenileme işlemleri 3 yılda bir yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken bir kaç hususu önemle hatırlatmak isteriz. Bunların başında süreyi takip etmeniz. Yani, sertifikanın bitiş tarihinden tam üç ay önce yenileme işlemlerine başlamanız şarttır. 3 …

İlk Yardım Eğitimi Veren Kurumlar

İlk Yardım Eğitimi İstanbul Kaza, yangın ya da oluşabilecek herhangi bir problemde ilk yardım eğitimi veren kurumlar sayısı oldukça fazladır. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde dışında farklı illerde de vatandaşların bilinçlenmeleri adına kurslar açılır. Bu sayede sağlık konusunda yaşanan problemlere doktorlar ya da görevliler gelene kadar müdahale etme fırsatı …

İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete’de Yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği 29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29429 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm …

Burkulma nedir?

Burkulma nedir?: Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır. Zorlamalar sonucu oluşur. Burkulmalar hakkında diğer yazıları inceleyebilirsiniz. Burkulmalar hakkında diğer yazıları inceleyebilirsiniz.

İlkyardımcı Bulundurma Zorunluluğu

Hangi İlk Yardım Sertifikaları Geçerlidir? İlk yardım eğitimini, halk eğitim merkezleri, belediyeler, ismek, sürücü kursları, dernekler vb. yerler vermektedir. Ancak, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre geçerli olan belge ilk yardım yönetmeliği kapsamında verilen eğitimdir. Bu eğitimleri de sadece Sağlık Bakanlığından yetki alan ilk yardım eğitim merkezleri tarafından verilir. …