Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

BOĞULMALARDA İLK YARDIM

Boğulmalarda genel ilk yardım işlemleri ne olmalıdır?

  • Boğulma nedeni ortadan kaldırılır,
  • Bilinç kontrolü yapılır,
  • Hastanın yaşamsal bulguları değerlendirilir (ABC),
  • Temel yaşam desteği sağlanır,
  • Derhal tıbbi yardım istenir (112),
  • Yaşam bulguları izlenir.

Boğulmalar hakkında diğer yazılar;