İlk Yardım Deneme Sınavı 11
0 (0)

1. Kan şekeri düşüklüğünde yapılması gereken ilkyardım nasıl olmalıdır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

2. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemine ait organ veya yapılardandır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

3. Yarada nefes alıp veriyor görüntüsü var açık pnomotoraks sa hangi tip yaralanmadır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

4. Bilinci kapalı, solunumu olan ve kalbi çalışan kişiye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

5. Arı sokmalarında yapılan ilkyardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

6. Aşağıdakilerden hangisi şoktaki bir hastaya yapılacak ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

7. Aşağıdakilerden hangisi delici yaralanmaya sebep olur?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

8. Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanı ve benzeri elemanları taşıyan sistem hangisidir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

9. Bir travma sonucu deri Ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Forklift Operatörlük Belgesi

Forklift Ehliyeti

10. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının özelliklerinde biridir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

11. Zehirlenmelerde görülen bilinç kaybı,havale,rahatsızlık hissi hareketlerde uyumsuzluk gibi belirtiler hangi sistem bozukluğunu gösterir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

12. Aşağıdakilerden hangisi şok çeşitlerinden gösterilemez?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

13. Kanamanın ciddiyeti hangi duruma bağlı değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

14. Aşağıdakilerden hangisi yanığın vücuttaki olumsuz etkilerinden biri değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

15. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin görevlerindendir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

16. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle aniden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetersizliğine ne denir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

17. Kalp masajı dakikada kaç kez yapılmalıdır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

18. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanmanın belirtilerinden değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Forklift Operatörlük Belgesi

Forklift Ehliyeti

19. Kulak kanamasında ilk yapılacak ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

20. Dış kanamalarda hangi pozisyon verilir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

21. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamsının özeliğine uygundur?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

22. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın tanımlarındandır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

23. Olay yerinde hasta yaralıya müdahale etmeden önce hangisi yapılmalıdır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

24. Özellikle soğuk havalarda 20–30 dakika geçse bile hangi uygulamada temel yaşam desteğine başlanır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

25. Komadaki bir hasta yada yaralıda hangisi kaybolur?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

26. Solunum değerlendirilmesi nasıl yapılır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

27. Bir eli alnına diğer el ile çeneyi geriye doğru itme işlemine ne denir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Forklift Operatörlük Belgesi

Forklift Ehliyeti

28. Yanıkta ilk yapılması gereken müdahale hangisidir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

29. İlkyardımda ABC’nin A’ sı nedir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

30. Kafa ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

31. Aşağıdakilerden hangisi kalp krizi ile ilgili olan yanlış bir ifadedir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

32. Aşağıdakilerden hangi hasta yaralı taşımada genel kurallardandır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

33. Acil yardım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

34. Aşağıdakilerden hangisi bilinci kapalı yetişkin ağır hasta için kullanılan en uygun taşıma tekniğidir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

35. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

36. Isı ile oluşan yanıklarda hangisi yapılmaz?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Forklift Operatörlük Belgesi

Forklift Ehliyeti

37. Kulak kanaması olan bilinçsiz hastaya hangi pozisyon verilir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

38. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilkyardım uygulamasıdır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

39. Kırıklı bir hasta söz konusu ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

40. Erişkinlerde dolaşımın değerlendirilmesinde nabız kontrolü nereden yapılır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Pin It
+