Temel Yangın Eğitimi

ÇALIŞANLARA TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

19 Aralık 2007 tarihli ve 26735 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığının hazırladığı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereği işletmelerin yangın eğitimi aldırma ve tatbikat yaptırma zorunluluğu vardır.

Yangın Eğitimlerimiz
TEMEL YANGIN EĞİTİMİ AMAÇ
Çalışanların, yanma ve yangın konusunda bilgilenmeleri, yangına başlangıç anında müdahale edebilmek için gerekli olan müdahale ekipmanlarını tanıyarak, doğru yöntem ile kullanabilmelerinin sağlanmasıdır.

Eğitimi Kimler Almalı
Tüm çalışanlar

Süre
2 veya 4 saat

Eğitim yeri
İşletmelerin kendi eğitim salonları

Verilecek Sertifika
Eğitime katılanlara eğitim merkezimizce düzenlenen Temel Yangın Eğitimi sertifikası verilmektedir.

Eğitimci Profili
Eğitim Yangın Uzmanları tarafından verilmektedir.

Kapsam
-Yanmanın oluşumu ve yangın
-Yangın ve insan sağlığı
-Yangının safhaları
-Yangın mücadele yöntemleri
-Tesislerde yangın organizasyonları
-Yangın ve sonraki ortam tehlikeleri
-Tesislerdeki yangın riskleri
-Yangın anında tahliye
-Yangın söndürücü maddeler
-Yangında ilk yardım uygulaması
-Yangın söndürücü maddeler
-Yangında ilk yardım uygulaması
-Yangın söndürme cihazları ve kullanma teknikleri
-Yangınla mücadelede personel koruyucu donanımlar
-Yangında insan davranışı
-LPG yangınlarına müdahale uygulamaları

İlk Yardım Sertifikası