İLKYARDIM DENEME SINAVI Test-2
4.3 (3)

İlk Yardım Eğitici Eğitimi İçin Tıklayınız>>>

1. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçları arasında yer alır?

a) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

b) H/Y yı en iyi hastaneye götürmek

c) H/Y nın yakınlarına haber vermek

d) H/Y ya ilaç temin etmek

2. Hangisi ilk yardım temel uygulamaları arasında yer alır?

a) Koruma b) Bildirme c) Kurtarma d) Hepsi

3. Yurdumuzda gerekli ilkyardım durumlarında aranacak telefon numarası nedir ?

A ) 115 b ) 118 c) 110 d) 112

4. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın tanımlarındandır?

a) Ambulansta yapılan müdahaledir.

b) Sağlık personelinin yaptığı müdahaledir.

c) İlaçla yapılan müdahaledir.

d) İlkyardım eğitimi almış kişinin olay yerinde yaptığı müdahaledir.

5.Aşağıdakilerden hangisi kaza ortamının değerlendirilmesi kurallarından birisi değildir?

a) İlkyardımda öncelikler belirlenmelidir

b) İlkyardımcı kendisine en yakın yaralıya müdahale eder

c) Yaralıların sayısını ve türlerini belirler

d) Çevrede tehlike kaynağı olup olmadığını değerlendirir

6. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi içinde yer alır?

a) Böbrek b) Akciğer

c) Beyin d) Mide

7. Aşağıdakilerden hangisinde göğüs basısı iki parmak ile yapılır ?

a) Bebekler b ) Çocuklar c ) Erişkinler d ) Yaşlılar

8. H/Y nın ilk değerlendirilmesinde ilk yapılacak olan nedir?

a) Solunum yolu açıklığının kontrolü

b) Dolaşımın değerlendirilmesi

c) Bilinç durumunun değerlendirilmesi

d) Solunumun değerlendirilmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin 2. değerlendirmesi içinde yer almaz?

a) Bilinç ve solunum yönünden değerlendirmek

b) Kırık yönünden değerlendirmek

c) Yanık yönünden değerlendirmek

d) Kanama yönünden değerlendirmek

10. Aşağıdakilerden hangisi temel müdahalesi yapılıp öncelikli sevki yapılacak kazazedelerdendir?

a) Kırıkları olan yaralı

b) Toplardamar kanaması olan yaralı

c) Nefes almayan yaralı

d) Ayağında yanığı olan yaralı

11. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemini oluşturan yapılar arasında değildir ?

a) Beyin b) Beyincik c) Omurilik d) Kalp

12. Bebeklerde bilinç kontrolü nereden yapılır ?

a ) Seslenerek b ) Omuzdan sarsarak

c ) Topuktan uyararak d ) Koltuk altından uyararak

13. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

a) Bilinç kontrolü,112 yi arama,ağız içi kontrolü

b) Bilinç kontrolü, 112 yi arama, baş-çene pozisyonu vermek

c) Bilinç kontrolü; 112 yi arama, kalp masajı yapmak

d) Bilinç kontrolü, 112 yi arama, iki kurtarıcı soluk vermek

14. Solunumun değerlendirilmesi nasıl yapılır?

a) Ağız ve buruna ayna tutulur

b) Islak bir parmak H/Y nın ağız ve burnuna yaklaştırılır

c) Kulağımızı H/Y nın göğsüne dayayıp dinleriz

d) Bak-dinle hisset yöntemi kullanılır

15. Erişkin bir insanda yapay solunum ve dış kalp masajı oranı nedir?

a) 1 nefes 5 bası b) 2 nefes 5 bası

c) 2 nefes 30 bası d) 1 nefes 15 bası

16. Solunum yolu tam tıkanmalarında ne yapılır?

a) Sırt üstü yatırılır b) Su içirilir

c) Baş aşağı çevrilir d) Heimlich manevrası yapılır

17. Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tam tıkanma belirtilerinden değildir.?

a) Nefes alamaz

b) Acı çeker, ellerini boynuna götürür.

c) Boğazında birşey kaldığını söyler

d) Rengi morarmıştır

18. Aşağıdaki durumalardan hangisinde turnike uygulanır?

a) Çok sayıda yaralı varsa ilk yardımcı tek ise

b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

c) Uzuv kopması durumunda

d) Hepsi

19. Toplardamar kanamasının özelliği nedir?

a) Kalp atımları ile uyumludur.

b) Fışkırır gibi kesik kesik akar,açık renklidir

c) Koyu renkli ve sızıntı şeklindedir

d) Küçük kabarcıklar şeklindedir

20. Dış kanamalarda ilk yapılacak olan hangisidir.?

a) Şok pozisyonu verilir

b) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle direk baskı uygulanır

c) Kanayan uzuv yukarı kaldırılır

d) Sargı yapılır

21. Burnu kanayan bir kişiye ilkyardım nasıl olmalıdır?

a) Pamukla tampon yapılmalıdır

b) Sırtüstü yatırılmalıdır

c) Oturur pozisyonda burun kanatlarına baskı uygulanır

d) Başı geriye yatırılmalıdır.

22. Aşağıdakilerden hangisi uzuv kopması durumunda ilkyardım uygulamasıdır?

a) Turnike uygulanır

b) Kopan parça temiz su geçirmez ağzı kapalı plastik torbaya yerleştirilir.

c) Kopan parçanın konduğu torba buzlu su içeren ikinci bir torbanın içine konulur.

d) Hepsi doğru.

23. Şok pozisyonu verilirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?

a) Düz olarak sırt üstü yatırılır ve bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılarak , bacaklarının altına destek konulur.

b) Üzeri örtülerek ısıtılır.

c) Yardım gelinceye kadar yanında kalınır ve yaşam bulguları değerlendirilir.

d) Heimlich manevrası uygulanır.

24. Göğüste saplanmış bir cisim olduğunda ilkyardım nasıl olmalıdır?

a)Cisim yerinde bırakılarak yara hava almayacak şekilde sarılır

b)Cisim çıkarılarak yara sarılır

c)Yaralının sırt üstü yatması sağlanır

d)Ağrı kesici verilerek ağrısı azaltılır

ilkyardım sertifikası

25. Bağırsakları açığa çıkaran karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

a) Bağırsaklar dışarıdaysa yerine itilir

b) Bağırsaklara dokunulmaz ve üzeri nemli bir bez ile örtülür

c) Ağızdan sıvı verilerek sıvı ihtiyacı karşılanır

d) Yaralıya yarı yüzükoyun pozisyonu verilir

ilk yardım

26. Donma tehlikesi geçiren kişide hangi uygulama doğrudur?

a) Donan bölge iyice ovulmalıdır

b) Donan bölge sıcak su ile yıkanmalıdır

c) Kişi istirahat ettirilerek uyumaya teşvik edilir

d) Kişi ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir ve kendisine ılık içecekler verilir.

ilkyardım testi,ilk yardımcı,ilkyardım dersleri,ilkyardım konuları

27. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında ilk yardım uygulamalarından değildir?

a) Hasta serin ve havadar bir yere alınır.

b) Üzeri örtülür

c) Sırt üstü yatırılarak, kol ve bacaklar yükseltilir,

d) Bulantısı yoksa ve bilinci açıksa sıvı verilebilir.

28. Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerinden değildir?

a) Ağrı b) Şekil bozukluğu

c) Hareket kaybı d) Kırık bölge çevresinde karıncalanma

29. Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünüyorsa ne tür kırıktan bahsedilir?

a) Açık kırık b) Spiral kırık c) Parçalı kırık d) Kapalı kırık

30. Göğsünde kuvvetli ağrı olan bir hastaya ilkyardım olarak ne yapılmamalıdır?

a ) Hasta yarı oturur pozisyona alınır

b ) Yaşam bulguları kontrol edilir

c ) 112’den ambulans istenir

d ) Hemen kalp masajına başlanır.

31. Ateş nedeniyle oluşan havaleler hangi yaşlarda sık görülür?

a) 6 ay 6 yaş arası çocuklarda

b)1 yaşına kadar olan bebeklerde

c) İlkokul çocuklarında

d)Her yaşta

32. Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım ilkelerinden olmayan hangisidir?

a) Göz bol su ile yıkanır

b) Kirpik,toz vb görülüyorsa temiz bir bezle alınır

c) Kazazedenin görüşünü engellememek için her zaman sadece yaralı göz kapatılarak sevk edilir

d) Cisim batmışsa çıkartılmaz

33. Koma pozisyonu hastaya ne yarar sağlar?

a) Nefes yolu dil kökü tarafından kapanmaz

b) Hasta rahat uyur

c) Taşıması kolaydır

d) Kalp masajı bu pozisyonda daha kolay yapılır

34. Koma pozisyonu nasıl olmalıdır?

a) Sırt üstü ayaklar 30 cm yüksekte b) Yarı oturur pozisyonda

c) Yarı ( yan ) yatar pozisyon d) Yüz üstü pozisyon

35. Komadaki bir hasta ve yaralıda aşağıdakilerden hangisi kaybolur?

a) Bilinç b) Solunum c) Dolaşım d) Nabız

36. Göğüste kuvvetli ağrı hisseden hasta / yaralı hangi pozisyonda tutulmalıdır?

a) Şok pozisyonu b) Yarı oturur pozisyon

c) Sırt üstü yatar pozisyon d) Koma pozisyonu

37. Gaz zehirlenmelerinde yapılması doğru olan uygulama( lar ) nedir?

a) Hasta temiz havaya çıkarılır

b) Yaşam bulguları değerlendirilir

c) Yarı oturur pozisyonda tutulur ve 112 den yardım istenir

d) Hepsi doğrudur

38. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları arasındadır ?

a) Zehirlenmeye neden olan maddeyi uzaklaştırmak

b) Hayati fonksiyonların devamını sağlamak

c) Sağlık Kuruluşuna bildirmek (112)

d) Hepsi

39. Akrep, yılan sokmalarında ne yapılmalıdır?

a) Sokulan yer kesilerek kan akıtılmalıdır

b) Sokulan yer emilerek tükürülmelidir

c) Hasta hareket ettirilmemeli ve yaraya soğuk uygulama yapılmalıdır.

d) Kan dolaşımını engellemek için sokulan bölgeye turnike uygulanmalıdır

40. Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerindendir ?

a ) Solunumu sağlamak

b ) Hareketi sağlamak

c ) Sindirimi sağlamak

d ) Besin ve oksijen taşımak

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 3 Average: 4.3]

" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Pin It
+