İLKYARDIM DENEME SINAVI -1.test
0 (0)

İlk Yardım Eğitici Eğitimi İçin Tıklayınız>>>

1.Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?

A. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak.

B. Hasta / yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek.

C. Hasta / yaralının kendine emanet ettiği eşyalardan sorumlu olmak.

D. İyileşmeyi kolaylaştırmak.

2 .İlkyardım gerektiren bir durumda Türkiye’de aranması gereken numara hangisidir?

112 C. 155

118 D. 110

3.Aşağıdakilerden hangisi ikinci değerlendirmenin içinde yer almaz?

A. Baş-çene pozisyonunu vermek.
B. Boyun muayenesi

C. Kol ve bacak muayenesi

D.Baş muayenesi

4. Hangisi ilkyardım temel uygulamaları arasında yer alır?

A.Koruma B.Bildirme C.Kurtarma D.Hepsi

5. Hasta / yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?

Hasta / yaralının yaralanma düzeyini belirlemek.

İlkyardımda öncelikleri belirlemek.

Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek.

Hepsi

6. Solunumun değerlendirilmesi ne kadar süre ile yapılmalıdır?

A)5 sn C. 1 dk

B)15 sn. D. 20 sn

7. Dış kalp masajında göğüs kemiği basısı ile kaburgalar ne kadar çöktürülür ?

A) Göğüs yüksekliğinin 2/3 ü

B) Göğüs yüksekliğinin 2/4 ü

C) Göğüs yüksekliğinin 1/3 ü

D) Göğüs yüksekliğinin 1/4 ü

8. Temel Yaşam Desteği sağlanması gereken yetişkin hastada “Kalp Masajı / Solunum Sayısı “ oranı aşağıdakilerden hangisidir ?

A. 5 : 2 B. 10 : 2 C. 30: 2 D. 10 : 1

9. Kanamanın ciddiyeti hangi duruma bağlı değildir?

Kanamanın hızına

Vücutta aktığı bölgeye

Kan grubuna

Kişinin fiziksel durumuna

10. Kulak kanaması olan bilinçsiz hastaya hangi pozisyon verilir?

A) Kanayan Kulak Altta Kalacak Şekilde Koma Pozisyonu

B) Kanayan Kulak Üste Kalacak Şekilde Koma Pozisyonu

C) Yarı Oturur Pozisyonu

D) Şok Pozisyonu

11. Aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?

A. Hava yolunun açılması

B. Suni solunum

C. Kalp masajı

D. Kanama kontrolü

12.Hasta yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılması gereken nedir?

Bilinç kontrolü yapılır.

Solunum yolu açıklığı sağlanır

Solunum kontrolü yapılır

Kalp masajı yapılır

13.Elektrik yanıklarında/çarpmalarında ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A.Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik şalteri indirilir

B.Hasta/yaralının hareket etmesi engellenir

C.Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir

D.Hepsi doğru

14.Bebeklerde bilinç kontrolü ne şekilde yapılır?

Omuzlarından sarsarak

Sözlü uyaranla

Yüzüne vurarak

Ayak tabanına vurarak

15.Bebeklerde dış kalp masajı yaparken aşağıdaki tekniklerin hangisi kullanılır?

Bir elin topuğu ile

4 parmak ile

2 elle

2 parmak ile

16.Aşağıdakilerden hangisi hareket sisteminde yer alan organlardandır?

A) Kalp B) Mide C ) Kas D ) Beyin

17.Hasta/yaralı da tam tıkanma varsa hangisi uygulanır?

Dokunulmaz.

Öksürmeye teşvik edilir.

Heimlich manevrası uygulanır.

Yarı oturur pozisyon verilerek rahatlatılır.

18.Koma pozisyonu hangi durumda verilir?

H/Y nın 1. derecede yanığı varsa.

H/Y olayın nasıl olduğunu anlatabiliyorsa.

H/Y nın kolu kanıyorsa.

H/Y nın bilinci yok,solunum ve nabzı var ise.

19. BAK-DİNLE-HİSSET yöntemi içinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yer almaz ?

A. Şah damarından nabız kontrolü yapmak

B. Göğüs kafesinin hareketlerini izlemek

C. Hasta / yaralının soluk alıp verişini dinlemek

D. Hasta / yaralının nefesini yanaklarımızla hissetmeye çalışmak

20.Kanamalarda yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Ağızdan sıvı verilerek kayıp önlenir.

Koma pozisyonu verilir.

Elle yada temiz bir bezle kanayan yere baskı uygulanır.

Basınç noktalarına basınç uygulanır.

21.Kalp kasılmasına bağlı olarak kesik kesik fışkırır tarzda görülen kanama aşağıdakilerden hangi damar tipine özgüdür?

A) Toplardamar B) Atardamar C ) Kılcal damar D ) Hepsi

22.Açık kırığın tanımına uyan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kırık uçları deri dışındadır

B. Kırık uçlar deri altındadır

C. Kırık bölgede yara yoktur

D. Kırık bölgede kanama yoktur

23.Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilkyardım uygulamalarındandır?

Çıkık olan bölge bulunduğu gibi tespit edilir.

Çıkık yerine oturtulur.

Ağrı kesici verilerek ağrı dindirilir.

Hepsi

24.Aşağıdakilerden hangisi yaraların ortak belirtilerinden değildir?

A. Ağrı B. Kanama C. Yara içinde yabancı cisim D. Yara kenarının ayrılması

25. Bir trafik kazası sonucu oluşan yaralanmada, hangi durumda yaralıyı mutlaka araçtan çıkartmak gerekmektedir ?

Yaralı sıkışmış ise

Yaralının solunumu ve kalbi durmuş ise

Yaralının ön kolunda kontrol edilebilir bir kanama var ise

Yaralının kol ve bacak kemiklerinde kırık var ise

26.Ateşli havalede aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılmaz?

Öncelikle hasta ıslak havlu ya da çarşafa sarılır

Oda sıcaklığında bir küvete sokulur

Uygulamalara rağmen ateş düşmüyorsa antibiyotik ve ateş düşürücü ilaç verilir.

Tıbbi yardım istenir

27.Sara krizinde ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulamadır?

Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.

Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır.

Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılır.

Kolonya,soğan vb. koklatılmaz.

28. Gaz ile oluşan solunum yolu zehirlenmelerinde ilkönce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır.

Hemen suni solunum ve kalp masajı uygulanır.

Yarı oturur pozisyonda tutulur.

Hepsi

29.Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygundur?

Dışarı çıkan organlar içeri sokulur.

Organlara dokunulmaz,üzeri nemli bir bezle örtülür.

H/Y yüzükoyun pozisyonda yatırılır.

Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir.

30. 1. Derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Deride içi su dolu kabarcıklar

Deride kızarıklık

Ağrı

Yanık bölgede şişlik (ödem )

31.Aşağıdakilerden hangisi yanığın vücuttaki olumsuz etkilerinden değildir?

Organ ve sistemlerde işleyiş bozukluğu.

Enfeksiyon

Yüksek tansiyon

Şok

32.Akrep ve yılan sokmalarında ilkyardım uygulamasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sokulan bölge hareket ettirilmez

Sokulan yer dikey olarak kesilerek emilir

C. Sokulan bölgeye sıcak uygulama yapılır

Isırılan bölge üzerine turnike konur.

33.Delici göğüs yaralanmalarında bilinci açık hastaya hangi pozisyon verilir ?

Yarı oturur pozisyon

Şok pozisyonu

Koma pozisyonu

Sırt üstü pozisyonu

34.Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir?

A.Spor ve iş kazaları

B.Şeker hastalığı

C.Otomobil kazaları

D.Yıkıntı altında kalma

35.Aşağıdakilerden hangisi koma nedeni değildir?

A. Düşme veya şiddetli darbe B. Zehirlenme

C. Aşırı alkol,uyuşturucu D. Sıcak ,yorgunluk

36. Asağıdakilerden hangisi donukta yapılacak ilkyardım uygulamalarından değildir ?

A) H/Y soğuk ortamdan uzaklaştırılır

B) Donmuş yerler ovularak ısıtılır

C) Islanmış olan giysiler çıkartılır

D) H/Yaralıya sıcak içecekler verilir

37. Isı ile oluşan yanıklarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Yaşam belirtileri değerlendirilir

B) Yanık üzerine hiçbir madde sürülmez

C) Oluşan kabarcıklar patlatılır

D) Yanık bölgeler birlikte bandaj yapılmaz

38. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında ilkyardım kurallarından biri değildir.?

A) Hasta serin bir yere alınır

B) 112 aranıp yardım istenir

C) Bilinci açıksa ağızdan hiçbirşey verilmez

D) Kusma varsa başı yan çevrilip yatırılır

39.Deri yoluyla zehirlenmelerde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

15-20 dk deri bol su ile yıkanır

Giysiler çıkartılır
D. 112 aranır

Hepsi

40.Boğulmalarda aşağıdakilerden hangisi yapılır.?

Ciğerlerindeki su boşaltılır.

Suya atlayarak boğulan kişi mutlaka kurtarılır.

Bilinç durumu, hava yolu ve solunumu değerlendirilir.

Hepsi doğru

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Pin It
+