Dış kanamalarda ilk yardım

Dış kanamalarda ilk yardım nasıl yapılır

Dış kanamalarda ilk yardım

Damar bütünlüğüyle birlikte doku bütünlüğü de bozulmuş, dışarıdan aktif olarak bir kanama gözlemleyebildiğimiz kanamalar dış kanamalardır.

 • Hasta/yaralının durumu değerlendirilir (ABC),
 • Tıbbi yardım istenir (112),
 • Yara yada kanama değerlendirilir,
 • Kanayan yer üzerine elle ya da temiz bir bezle bastırılır,
 • Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır (ilk bez kaldırılmaz üzerine ikinci bez konur),
 • Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır (iki bezi de kaldırmadan bandaj uygulanır ve düğümü kanamanın olduğu yerin üstüne gelecek şekilde yapılmalıdır),
 • Kanayan yere en yakın bası noktasına baskı uygulanır,
 • Kanayan bölge kalp seviyesinden yukarı kaldırılır,

Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa,

yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa,

uzuv kopması varsa ve/veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa turnike uygulanır,

 • Şok pozisyonu verilir,
 • Sık aralıklarla (2-3dakikada bir) yaşam bulguları değerlendirilir,
 • Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde hasta/yaralının üstü örtülür,
 • Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (turnike uygulaması gibi) hasta/yaralının üzerine yazılır,
 • Hızla sevk edilmesi sağlanır.

Tags: