ÜDY DENEME SINAVI 2
0 (0)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlar, eşyanın teslim alınmasından teslim edilmesine kadar aşağıdakilerden hangisinden sorumludurlar?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdaki durumlardan hangisinde mesleki yeterlilik belgesi iptal edilir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Anayasa’ya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Kişinin kendi fiilleri ile hak kazanması ve borç altına girmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Damga vergisinde mükellef aşağıdakilerden hangisidir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Karayolu Taşıma Kanunu'na göre sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Forklift Operatörlük Belgesi

Forklift Ehliyeti

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

CMR Konvansiyonuna göre, kararlaştırılan zaman limiti yoksa ve mal teslim edilemiyor ise, malın taşınmak için teslim alındığı tarihten kaç gün sonra mal kaybolmuş sayılır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Sigortacılar, CMR konvansiyonuna göre, tazminat ödeme miktarı belirlenirken kullandıkları 8.33 SDR hesaplamasında malın hangi özelliğini dikkate alırlar?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin Gümrük idaresine bildirilmesine ne denir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun tescil tarihinden itibaren bir konteynerin ne kadar süre içerisinde ihracı zorunludur?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Kaçakçılık Kanunu hükümlerine göre "Gümrük Vergileri" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

İskenderun ve Gemlik Gümrük İdaresi’nden yük alan bir araca ait TIR Karnesi kaç adet varış gümrük idaresi yazılabilir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Akreditiflerde ihracatçının bankasının ödeme garantisi verdiği akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Bilanço gününde işletmenin varlıklarını, alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Forklift Operatörlük Belgesi

Forklift Ehliyeti

Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin sorumluluk alanları arasında yer almaz?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

“Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımaları” Yukarıdaki bilgi neyi ifade eder?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi ticari belge niteliğinde değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama dışı işletme kaynaklarındandır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aynı firmada benzer işleri yapan çalışanlardan oluşan, belirli aralıklarla gönüllü olarak toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan ve çözen küçük çalışma gruplarına ne denir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla takibine ne ad verilir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketici pazarında işe yaramayan ürünlerin geri dönüşümü ve doğaya zarar vermemesi için parçalara ayrılması ile yeniden üretim ortamına sokularak işlem görmesini ifade eder?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Forklift Operatörlük Belgesi

Forklift Ehliyeti

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ulaştırma politikaları hedefleri arasında yer almaz?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi taşıma tipinin belirlenmesindeki pazar bağlantılı faktörlerden birisidir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Dingil ve dingil grubu azami ağırlıklarını aşmamak kaydıyla; azami yüklü araç ağırlıkları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

AETR'ye göre kontrol aygıtında kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi ne kadardır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yolcuyu bindirme ve indirme noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışında bulunan ülkeler arasında yapılmasını ifade eder?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık sektörü için sabit maliyetlerin hesaplanmasında kullanılan araçlardan birisi değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

“Tescilden sonra beyan düzeltilmez ama istisnai olarak bazı hallerde düzeltilir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisinde düzeltilebilecek olan ifadeler yer almaktadır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Pin It
+