Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLK YARDIM:

Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  • Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır,
  • Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır,
  • Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır,
  • Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmelidir, düzeltilmeye çalışılmamalıdır,
  • Tespit kırık, çıkık ve burkulmanın üstündeki ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır.

İlk Yardım Sertifikası