Yapay Solunum Nasıl Yapılır?

3-TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUM UYGULAMA

yapay solunum

Temel Yaşam Desteği Basamakları

1. Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olma

2. Hasta/yaralının omuzlarına hafifçe dokunarak ve “iyi misiniz?” diye sorarak bilincini kontrol

etme eğer bilinci yok ise:

3. Tıbbi yardım isteme(112 arama)

4. Hasta/yaralıyı sert bir zemin üzerine yatırma

5. Hasta/yaralının yanına diz çökme

6. Hasta/yaralının kravat, kemer ve yakasını açma

7. Ağız içini kontrol ederek hava yolu tıkanıklığına neden olan cisim varsa çıkarma

8. Hava yolunu açmak için bir elini hasta/yaralının alnına, diğer elinin parmak uçlarını çenesinin altına yerleştirme

9. Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde başı geriye doğru eğme

10.Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığını bak-dinle-hisset yöntemiyle 5–10 saniye süre ile kontrol etme:

  • Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözleme,
  • Eğilerek yüzünü hastanın ağzına yaklaştırarak solunumu dinleme ve soluğu yanağında hissetmeye çalışma,
  • El ile göğüs kafesinin hareketlerini hissetmeye çalışma,

11.Soluk alıp vermiyorsa, alnının üzerine konulan elin baş ve işaret parmağını kullanarak hasta/yaralının burnunu kapatma

12. Baş geriye doğru eğilmiş pozisyonda iken hasta/yaralının ağzını içine alacak şekilde yerleştirme

13. Eğer solunum yoksa hasta/yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri bir saniyenin üzerinde 2 kurtarıcı nefes verme, havanın geriye çıkıp çıkmadığını kontrol etme

14. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğini ortalayarak (göğüs kemiğinin üst ve alt ucunun

ortası) göğsün merkezini tespit etme

15.Bir elin topuğunu göğsün merkezine yerleştirme

16.Diğer elini bu elin üzerine yerleştirme

17.Her iki elin parmaklarını birbirine geçirme

18.Parmakları göğüs kafesi ile temas ettirmeden, dirsekleri bükmeden, göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutma

19.Göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü

kadar) bası uygulama, bu işlemi dakikada 100 kez uygulama

20.Hasta/yaralıya 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırma (30:2)

21.Temel yaşam desteğine hasta/yaralının yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam etme

NOT: Suda boğulmalarda; eğer ilkyardımcı yalnız ise 30:2 kalp basısı uygulamasının 5 tur tekrarından sonra 112’yi arama