İLK YARDIM SORULARI 4
0 (0)

Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi İlk Yardım Eğitici Eğitimi Kursu 31. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Dilin geriye kaçarak hava yolunu tıkaması engellenir b) Ağız kontrolü önce göz ile yapılır c) Tüm bu hareketler yumuşak şekilde yapılmalıdır d) Önce baş çene pozisyonu verilir daha sonra ağız içi kontrol edilir 32. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilkyardım uygulamalarındandır? a) Çıkık olan bölge bulunduğu gibi tespit edilir b) Çıkık yerine oturtulur. c) Ağrı kesici verilerek ağrı dindirilir. d) Hepsi 33. Hangisi ilkyardım uygulaması değildir? a) Suni solunum yapmak b) Kanayan bölgeye baskı yapmak c) Kırıkları sabitlemek d) Pansuman yapmak 34. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalardaki ilkyardım uygulamalarından değildir? a) Gerekirse bası noktasına bası yapılır b) Kanayan yere temiz bir bezle bastırılır c) Kanayan bölge yukarı kaldırılır d) Kanama yavaşlasın diye kanayan yere buz konur 35. Sara krizinde ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulamadır? a) Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır. b) Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır. c) Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılır. d) Kolonya,soğan vb. koklatılmaz.. 36. Gaz ile oluşan solunum yolu zehirlenmelerinde ilkönce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır? a) Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır. b) Hemen suni solunum ve kalp masajı uygulanır. c) Yarı oturur pozisyonda tutulur. d) Hepsi 37. Isı ile oluşan yanıklarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Yaşam bulguları değerlendirilir b) Yanık üzerine hiçbir madde sürülmez c) Oluşan kabarcıklar patlatılır d) Yanıklı bölgelere bandaj yapılmaz 38. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında ilkyardım kurallarından biri değildir.? a) Hasta serin bir yere alınır b) 112 aranıp yardım istenir c) Bilinci açıksa ağızdan hiçbirşey verilmez d) Kusma varsa başı yan çevrilip yatırılır 39. Olay yeri kaza mahallinde hangisi yapılmaz? a) Gerekirse ortam havalandırılır b) Hasta bilgi sahibi olsun diye yarası gösterilir c) Hastanın ısısı kaybını önlemek için hasta sıcak tutulur d) Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde beklenir 40. Acil yardım için hangisi yanlıştır ? a) Sadece eğitim görmüş kişiler (ehliyetli) yapar b) Acil yardım genelde ilkyardımdan sonra yapılır c) İlkyardım eğitim görmüş herkes yapabilir d) Tıbbi araç gereç ve ilaç kullanılır Cevap anahtarını görmek için linke gidiniz>

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Pin It
+