İLK YARDIM SORULARI 6
0 (0)

51. Bazı sebeplerden dolay kalp damar sisteminin organlara yeterli kanlanma yapamaması nedeniyle aniden ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü durumunda hangi pozisyon verilir?

a) Hastanın çenesi yukarıya kaldırılır

b) Hasta sırt üstü yatırılıp ayakları yukarı kaldırılır

c) Hasta yarı oturur pozisyona alınır

d) Hasta sırt üstü yatırılıp üzeri örtülür

52. Hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

a) Baş-çene pozisyonu sağlanır

b) Dil dışarı çekilir

c) Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir

d) Baş yana çevrilir

53. Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği için yanlıştır?

a) İlkyardımcı ilk olarak kendinin veya hastanın güvenliğinden emin olmalıdır

b) Hasta sert bir zemine yatırılır

c) Bilinç kontrolü hastaya dokunmadan hastaya iyi misiniz diye sorularak yapılır

d) Ağız içi kontrol edilir yabancı cisim varsa çıkarılır

54. Göğüste saplanmış bir cisim olduğunda ilkyardım nasıl olmalıdır?

a) Cisim yerinde bırakılarak yara hava almayacak şekilde sarılır

b) Cisim çıkarılarak yara sarılır

c) Yaralının sırt üstü yatması sağlanır

d) Ağrı kesici verilerek ağrısı azaltılır

55. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmaları ile ilgili ilkyardım uygulamalarında yanlıştır?

a) Hasta yatar pozisyonda tutulur

b) Sokulan bölgeye soğuk uygulama yapılır

c) Akrebin soktuğu yere kan dolaşımını engelleyecek şekilde bandaj yapılır

d) Yara üzerinde hiçbir girişimde bulunulmaz

56. İçinde su dolu kabarcıkla birlikte ağrı olması hangi tip yanığı belirtir?

a) Birinci derecede

b) İkinci derecede

c) Üçüncü derecede

d) Dördüncü derecede

57. Aşağıdakilerden hangisi arı sokmasında ilkyardımda yanlıştır?

a) Derinin üzerinde arının iğnesi görünüyorsa çıkarılır

b) Alerjisi olanlarda tıbbi yardım istenir

c) Eğer arı ağızdan sokmuşsa nefes alması güçleşiyorsa buz emmesi sağlanır

d) Sıcak uygulama yapılır

58. Turnike uygulaması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Turnike uzvun koptuğu yere en yakın deri bütünlüğü bozulmamış tek kemiğe uygulanır

b) Turnikenin yapıldığı zaman kayıt edilir

c) Turnike etkili olsun diye ince esneyen materyal ile uygulanır

d) Turnike uygulanacak malzemenin denişliği en 8-10cm olmalıdır

59. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde suni solunum için doğrudur?

a) Bebeklerde suni solunum 2 kurtarıcı solunumla başlanır

b) Bebeklerde suni solunum hem ağzı hemde burnu alacak şekilde olmalıdır

c) Bebeklerde suni solunum kalp masajı oranı 30:5 dir

d) “Bebeklerde suni solunum sırasında verilen havanın dışarıya çıkması beklenmez”

60. Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygundur?

a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur

b) Organlara dokunulmaz, üzeri nemli bir bezle örtülür

c) H/Y yüzükoyun pozisyonda yatırılır

d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir

Cevap anahtarını görmek için linke gidiniz>

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Pin It
+