Arşivler: Quizzes

ÜDY DENEME SINAVI 2

{“questions”:{“kg6q6”:{“id”:”kg6q6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Karayolu Ta\u015f\u0131ma Y\u00f6netmeli\u011fi\u2019ne g\u00f6re a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yanl\u0131\u015ft\u0131r?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“wacan”:{“id”:”wacan”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ger\u00e7ek veya t\u00fczel ki\u015filer, istedikleri farkl\u0131 belgenin gerektirdi\u011fi \u015fartlar\u0131 sa\u011flasalar bile birden fazla yetki belgesi alamazlar.”,”isCorrect”:”1″},”4iu59″:{“id”:”4iu59″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Yetki belgeleri, adlar\u0131na d\u00fczenlenen ger\u00e7ek veya t\u00fczel ki\u015filer d\u0131\u015f\u0131nda ba\u015fkalar\u0131 taraf\u0131ndan kullan\u0131lamaz.”},”8hvsp”:{“id”:”8hvsp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Yetki belgeleri ger\u00e7ek veya t\u00fczel ki\u015filer ad\u0131na d\u00fczenlenir.”},”iiw0u”:{“id”:”iiw0u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Yetki belgesine sahip t\u00fczel ki\u015filiklerdeki pay sahipli\u011fi sat\u0131\u015f, ba\u011f\u0131\u015flama veya muadili …

ÜDY DENEME SINAVI 1

{“questions”:{“gprt8”:{“id”:”gprt8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”CMR\u2019 ye g\u00f6re al\u0131c\u0131 ta\u015f\u0131nan mal\u0131 teslim ald\u0131ktan sonra hasar\u0131n a\u00e7\u0131k\u00e7a g\u00f6r\u00fclmedi\u011fi hallerde hasara ait durumu teslimden itibaren ka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131ya bildirmek zorundad\u0131r?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“2vxxi”:{“id”:”2vxxi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ayn\u0131 g\u00fcn”},”zkjnq”:{“id”:”zkjnq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7 g\u00fcn i\u00e7inde”,”isCorrect”:”1″},”924ec”:{“id”:”924ec”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”21 g\u00fcn i\u00e7inde”},”tsvr5″:{“id”:”tsvr5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”30 g\u00fcn i\u00e7inde”}}},”72am3″:{“id”:”72am3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Hangisi g\u00fcmr\u00fck\u00e7e onaylanm\u0131\u015f bir i\u015flem de\u011fildir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“0c922”:{“id”:”0c922″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”E\u015fyay\u0131 ge\u00e7ici depolama yerinde bekletmek”,”isCorrect”:”1″},”edmri”:{“id”:”edmri”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”E\u015fyay\u0131 imha etmek”},”unk5e”:{“id”:”unk5e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”E\u015fyay\u0131 transit rejiminde ta\u015f\u0131mak”},”sa4o2″:{“id”:”sa4o2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”E\u015fyay\u0131 bir serbest b\u00f6lgeye koymak”}}},”p1umw”:{“id”:”p1umw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”G\u00fcmr\u00fck mevzuat\u0131na …

İlk Yardım Deneme Sınavı 16

{“questions”:{“pqa2u”:{“title”:”1. A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisinde Heimlich manevras\u0131 yap\u0131l\u0131r?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“yi4dj”:{“id”:”yi4dj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”a) Havayolunun tam t\u0131kanmas\u0131 olanda”,”isCorrect”:”1″},”o5m3v”:{“id”:”o5m3v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”b) Hava yolunu k\u0131smi t\u0131kanmas\u0131 olanda”},”gbjbk”:{“id”:”gbjbk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”c) Hasta yaral\u0131 \u00f6ks\u00fcr\u00fcyorsa ise”},”wpjcv”:{“id”:”wpjcv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d) Hepsi”}},”id”:”pqa2u”,”index”:0,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”hint”:””},”0rasy”:{“title”:”2. A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi tam t\u0131kanma belirtisi de\u011fildir?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“vy083”:{“id”:”vy083″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”a) Nefes alamaz”},”7gbij”:{“id”:”7gbij”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”b) Ac\u0131 \u00e7eker ellerini g\u00f6t\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fcr”},”qi4zm”:{“id”:”qi4zm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”c) Bo\u011faz\u0131na bir \u015fey ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yler”,”isCorrect”:”1″},”wk9g1″:{“id”:”wk9g1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d) Rengi morarm\u0131\u015ft\u0131r”}},”id”:”0rasy”,”index”:1,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”hint”:””},”y0cz6″:{“title”:”3 A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi do\u011fal deliklerden olan kanamalardan de\u011fildir?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“xaeqp”:{“id”:”xaeqp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”a) Mide”,”isCorrect”:”1″},”0ko6k”:{“id”:”0ko6k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”b) Burun”},”sh7py”:{“id”:”sh7py”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”c) Kulak”},”p024i”:{“id”:”p024i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d) An\u00fcs”}},”id”:”y0cz6″,”index”:2,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”hint”:””},”bbtf3″:{“title”:”4. …

İlk Yardım Deneme Sınavı 18

{“questions”:{“ckmpp”:{“title”:”1.\tA\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi ate\u015f nedeniyle olu\u015fan havale ile ilgili olarak do\u011frudur?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“7ozk1”:{“id”:”7ozk1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”a)\tHerhangi bir ate\u015fli hastal\u0131k sonucu v\u00fccut s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 37 derecenin \u00fcst\u00fcne \u00e7\u0131kmas\u0131yla g\u00f6r\u00fcn\u00fcr”},”sg568″:{“id”:”sg568″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”b)\tGenellikle ya\u015fl\u0131 hastalarda g\u00f6r\u00fcl\u00fcr”},”34wn5″:{“id”:”34wn5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”c)\tIslak havlu Ya da \u00e7ar\u015fafa sar\u0131l\u0131r”,”isCorrect”:”1″},”svaxo”:{“id”:”svaxo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d)\tAte\u015f d\u00fc\u015fm\u00fcyorsa buzlu su dolu k\u00fcvette bekletilir”}},”id”:”ckmpp”,”index”:0,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”hint”:””},”04o2a”:{“title”:”2.\tA\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi SARA krizinde ilkyard\u0131m ilkelerinden biridir?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“ydu47”:{“id”:”ydu47″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”a)\tKilitlenmi\u015f \u00e7ene ve eller a\u00e7\u0131l\u0131r”},”messf”:{“id”:”messf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”b)\tHasta ba\u011flan\u0131r”},”4wnv5″:{“id”:”4wnv5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”c)\tKolonya so\u011fan gibi nefes a\u00e7an …

İlk Yardım Deneme Sınavı 17

{“questions”:{“3r9cf”:{“title”:”36.\tSinir sisteminin merkezindeki bir tahri\u015f y\u00fcz\u00fcnden beyinde meydana gelen elektriksel bo\u015falmalar sonucu v\u00fccudun adale yap\u0131s\u0131nda kontrol edilemeyen kas\u0131lmalara ne denir.”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“ap77b”:{“id”:”ap77b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”a)\tHavale”,”isCorrect”:”1″},”1wmum”:{“id”:”1wmum”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”b)\t\u015eok”},”ebyti”:{“id”:”ebyti”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”c)\tBay\u0131lma”},”fnd8j”:{“id”:”fnd8j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d)\tKoma”}},”id”:”3r9cf”,”index”:35,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”hint”:””},”d0egz”:{“title”:”37.\t\u015eoka giren birine hangi pozisyon verilir?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“f81z5”:{“id”:”f81z5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”a)\tKoma pozisyonu “},”x6k2c”:{“id”:”x6k2c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”b)\t\u015eok pozisyonu “,”isCorrect”:”1″},”7pd57″:{“id”:”7pd57″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”c)\tYan yatar pozisyon”},”brxjn”:{“id”:”brxjn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d)\tYar\u0131 oturur pozisyon”}},”id”:”d0egz”,”index”:36,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”hint”:””},”j5gw5″:{“title”:”38.\tAte\u015f nedeniyle olu\u015fan havale hangi ya\u015f grubunda g\u00f6r\u00fcl\u00fcr?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“92o1u”:{“id”:”92o1u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”a)\tYa\u015fl\u0131 hastalarda”},”2rjy8″:{“id”:”2rjy8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”b)\t5-10 ya\u015f aras\u0131nda”},”quq3g”:{“id”:”quq3g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”c)\t6-12 ya\u015f aras\u0131nda”},”p2lkn”:{“id”:”p2lkn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d)\t6 ay- 6 ya\u015f aras\u0131nda”,”isCorrect”:”1″}},”id”:”j5gw5″,”index”:37,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”hint”:””},”wdst6″:{“title”:”39.\tA\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi …

İlk Yardım Deneme Sınavı 15

{“questions”:{“tb0uc”:{“title”:”1. Solunumun de\u011ferlendirilmesi nas\u0131l yap\u0131l\u0131r?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“gikqv”:{“id”:”gikqv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”a) A\u011f\u0131z ve burnuna ayna tutulur”},”bgtmp”:{“id”:”bgtmp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”b) Islak bir parmak Hasta\/ Yaral\u0131n\u0131n a\u011f\u0131z ve burnun yakla\u015ft\u0131r\u0131l\u0131r”},”wjcq3″:{“id”:”wjcq3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”c) Kula\u011f\u0131m\u0131z\u0131 Hasta\/ Yaral\u0131n\u0131n g\u00f6\u011fs\u00fcne dayay\u0131p dinlenir”},”bhyup”:{“id”:”bhyup”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d) Bak-dinle hisset y\u00f6ntemi ile”,”isCorrect”:”1″}},”id”:”tb0uc”,”index”:0,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”hint”:””},”9d1ai”:{“title”:”2. \u0130kinci de\u011ferlendirme i\u00e7in hangisi do\u011frudur?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“79vha”:{“id”:”79vha”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”a) Ba\u015f ve y\u00fczde yaralanma veya morluk olup olmad\u0131\u011f\u0131na bak\u0131l\u0131r”},”k40ry”:{“id”:”k40ry”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”b) Boyunda hassasiyet, \u015fi\u015flik ve \u015fekil bozuklu\u011fu var …

İlk Yardım Deneme Sınavı 14

{“questions”:{“84wyh”:{“title”:”1. \u0130lkyard\u0131m i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yanl\u0131\u015ft\u0131r?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“f8y6t”:{“id”:”f8y6t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”a) Ambulans gelene kadar yap\u0131l\u0131r”},”6qfex”:{“id”:”6qfex”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”b) Hayat\u0131n kurtar\u0131lmas\u0131 ya da durumun k\u00f6t\u00fcle\u015fmesini engellemek amac\u0131 ile yap\u0131l\u0131r”},”74ylt”:{“id”:”74ylt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”c) Gerekir ise ila\u00e7 kullan\u0131l\u0131r”,”isCorrect”:”1″},”c7457″:{“id”:”c7457″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d) Herhangi bir kaza ya da ya\u015fam\u0131 tehlikeye d\u00fc\u015f\u00fcren durumlarda yap\u0131l\u0131r”}},”id”:”84wyh”,”index”:0,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”hint”:””},”7uvsq”:{“title”:”2. A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi ilkyard\u0131m\u0131n tan\u0131m\u0131 ile uyumludur?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“8gw77”:{“id”:”8gw77″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”a) Ambulansta yap\u0131lan m\u00fcdahaleler”},”ns7z4″:{“id”:”ns7z4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”b) Hasta acil servislerinde yap\u0131lan m\u00fcdahaleler”},”ouqvq”:{“id”:”ouqvq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”c) Olay yerinde …

İlk Yardım Deneme Sınavı 13

{“questions”:{“6liu5”:{“title”:”1. Kedi k\u00f6pek \u0131s\u0131rmalar\u0131nda ilkyard\u0131m olarak ne yap\u0131lmal\u0131d\u0131r?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“hvd9d”:{“id”:”hvd9d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A) Yara 5dk sabun ve su ile y\u0131kanmal\u0131d\u0131r”,”isCorrect”:”1″},”gb8gl”:{“id”:”gb8gl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B) Yaran\u0131n \u00fczerine diki\u015f at\u0131lmal\u0131d\u0131r”},”eoqmr”:{“id”:”eoqmr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C) Yarada kanama varsa turnike yap\u0131lmal\u0131d\u0131r”},”9bhqf”:{“id”:”9bhqf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D) Yaran\u0131n \u00fcst\u00fc a\u00e7\u0131k b\u0131rak\u0131lmal\u0131d\u0131r”}},”id”:”6liu5″,”index”:0,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”hint”:””},”iom7k”:{“title”:”2. A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi do\u011frudur?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“aidf4”:{“id”:”aidf4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A) Bilin\u00e7 kontrol\u00fc- 112\u2019yi arama- a\u011f\u0131z i\u00e7i kontrol\u00fc”,”isCorrect”:”1″},”wgj9i”:{“id”:”wgj9i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B) Bilin\u00e7 kontrol\u00fc- 112\u2019yi arama- ba\u015f \u00e7ene pozisyonu verme”},”idcy0″:{“id”:”idcy0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C) Bilin\u00e7 kontrol\u00fc- 112\u2019yi arama- …

İlk Yardım Deneme Sınavı 12

{“questions”:{“p0j63”:{“title”:”1. A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi havale nedeni de\u011fildir?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“fp6ac”:{“id”:”fp6ac”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A) \u00dc\u015f\u00fcme”,”isCorrect”:”1″},”6q5v3″:{“id”:”6q5v3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B) Kafatas\u0131 travmalar\u0131na ba\u011fl\u0131 beyin yaralanmalar\u0131″},”fmrcp”:{“id”:”fmrcp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C) Y\u00fcksek ate\u015f”},”874kp”:{“id”:”874kp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D) Beyin enfeksiyonlar\u0131″}},”id”:”p0j63″,”index”:0,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”hint”:””},”iltj8″:{“title”:”2. \u015eok pozisyonu nas\u0131l verilir?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“ngmog”:{“id”:”ngmog”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A) Hasta yana yat\u0131r\u0131l\u0131r ve \u00e7ene yukar\u0131 kald\u0131r\u0131l\u0131r”},”nsz25″:{“id”:”nsz25″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B) Hasta s\u0131rt \u00fcst\u00fc yat\u0131r\u0131larak ayaklar yukar\u0131 kald\u0131r\u0131l\u0131r”,”isCorrect”:”1″},”cwhct”:{“id”:”cwhct”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C) Hasta oturur gibi tutulur”},”x308n”:{“id”:”x308n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D) Hasta yan yat\u0131r\u0131larak \u00fcst\u00fc \u00f6rt\u00fcl\u00fcr.”}},”id”:”iltj8″,”index”:1,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”hint”:””},”96xlg”:{“title”:”3. Rentek manevras\u0131 a\u015fa\u011f\u0131daki durumlar\u0131n hangisinde kullan\u0131l\u0131r?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“5r3rh”:{“id”:”5r3rh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A) Ara\u00e7 …
1
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by