ÜDY DENEME SINAVI 1
0 (0)

CMR’ ye göre alıcı taşınan malı teslim aldıktan sonra hasarın açıkça görülmediği hallerde hasara ait durumu teslimden itibaren kaç gün içinde taşıyıcıya bildirmek zorundadır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Gümrük mevzuatına göre, gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, gümrük işlemleriyle ilgili bütün belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla kaç yıl süreyle saklamak zorundadır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Kaçakçılık kanunu hükümlerine göre "Gümrüklenmiş değer" deyiminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük İdaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi nakdi kredi değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Bilançonun pasif tarafında hangi muhasebe kalemi bulunur?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta ölçek ekonomisini açıklamaktadır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara ne denir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Vergi Usul Kanunu'na göre, aşağıdaki vergilerden hangisi için pişmanlık hükümleri uygulanamaz?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ihtiyaçlarını tespit etmede etkin rol oynamaz?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama anlayışının odak noktasıdır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi “görülemeyen/ölçülemeyen” sorunlardan birisi değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun yönetim sürecine sağlamış olduğu katkılardan biri değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne isim verilir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Kamu yönetiminde uygulanmakta olan ve elektronik ortam üzerinden vatandaş, işletme ve diğer kamu kurumlarıyla etkileşime imkân veren anlayış ve uygulamalara ne denir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi depo işlemlerinden değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi ulaştırma politikalarından rekabetin düzenlenmesi kapsamındadır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi entegre taşımacılık kapsamına girmez?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Bir pazarın "aynı özellikleri taşıyan alıcı alt gruplarına göre kısımlara ayrılması" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya gaz haldeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşididir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Uluslararası kara yolu taşımacılığında bulunan sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerini düzenleyen uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddeler içerir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

ADR’ye göre “taşıma evrak”ı ne işe yarar?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Turizm taşımacılığında “Paket Tur”un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü ülke taşımasıdır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık sektörü için sabit maliyetlerin hesaplanmasında kullanılan araçlardan birisi değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi’ne göre varış ülkesi Çek Cumhuriyeti olan bir taşıma faaliyetinde Türkiye'den çıkış yapılacak sınır kapısı ve izlenecek güzergâh aşağıdakilerden hangisidir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Gümrük İdarelerine intikal eden itirazlar kaç gün içerisinde karara bağlanarak mükelleflere tebliğ edilir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulur?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Türk Ticaret Kanunu’na göre ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi “geçerli” fesih nedeni olamaz?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren hukuk dallarından birisi değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi gelir üzerinden alınan bir vergidir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Aşağıdakilerden hangisi vergi hatalarından biri değildir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurt içinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Göndericinin, taşınan eşya üzerindeki tasarruf hakkı ne zaman son bulur?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

CMR Sözleşmesine göre, yükü teslim aldığı sırada taşımacının kontrol etmesi gerekenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Tebrikler! Cevabınız doğru Yanlış Cevapladınız!

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]
" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Pin It
+