Sindirim Yoluyla Zehirlenmede İlk Yardım

Sindirim yoluyla zehirlenmede ilk yardım nasıl olmalıdır?

 • Bilinç kontrolü yapılır,
 • Ağız zehirli madde ile temas etmişse su ile çalkalanır, zehirli madde ele temas etmişse el sabunlu su ile yıkanır,
 • Yaşam bulguları değerlendirilir,
 • Kusma, bulantı, ishal gibi belirtiler değerlendirilir,
 • Kusturulmaya çalışılmaz, özellikle yakıcı maddelerin alındığı durumlarda hasta asla kusturulmaz,
 • Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir,
 • Üstü örtülür,
 • Tıbbi yardım istenir (112),

Olayla ilgili bilgiler toplanarak kaydedilir;

 • Zehirli maddenin türü nedir?
 • İlaç yada uyuşturucu alıyor mu?
 • Hasta saat kaçta bulundu?
 • Evde ne tip ilaçlar var?