Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

11-GÖZ,KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM :

Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır,

Çıkmazsa tıbbi yardım istenir (112).