Hayvan ısırmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?

Hayvan ısırmalarında ilk yardım

  • Hasta/yaralı yaşamsal bulgular yönünden değerlendirilir (ABC),
  • Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır,
  • Yaranın üstü temiz bir bezle kapatılır,
  • Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle basınç uygulanarak kanama durdurulmalıdır,
  • Derhal tıbbi yardım istenmeli (112),
  • Hasta kuduz ve/veya tetanos aşısı için uyarılmalıdır,

İlk Yardım Sertifikası